Fyzika všemi smysly

V úterý 15. října 2013 žáci všech devátých ročníků zhlédli show Fyzika všemi smysly, kterou nás prováděla dvojice doktorandů Katedry didaktiky fyziky MFF UK.

Mohli jsme zkoumat svět pomocí USB mikroskopu, vyzkoušet si "sílu atmosféry" pomocí Magdeburských polokoulí, zahrát si na netradiční hudební nástroj, změřit si sílu stisku ruky nebo zjistit, jaký objem mají naše plíce.