Lukáš Wenke z 6.A postupuje do krajského kola Biologické olympiády.

Okresní kolo Biologické olympiády kategorie D

Dne 10. 4. 2019 proběhlo na ZŠ v Malých Svatoňovicích okresní kolo Biologické olympiády kategorie D. Kategorie je určena pro žáky 6. - 7. ročníků ZŠ a 1. - 2. ročníků osmiletých gymnázií.
Letošní Biologická olympiáda měla tematické zaměření Příjem a výdej látek aneb něco dovnitř, něco ven. Celkově se zúčastnilo 28 dětí. Naši školu reprezentoval Lukáš Wenke ze třídy 6. A. Podmínkou účasti bylo odevzdání vstupního úkolu. Lukáš si vybral pro svoji práci téma Stopy, jež zanechává jídlo, které konzumujeme. Za svůj vstupní úkol obdržel maximální počet bodů.
Vlastní soutěž byla rozdělena do tří bloků. V první části byl test biologických vědomostí, jehož úspěšné zvládnutí vyneslo Lukáše na medailové pozice. Druhá část byla praktická, zaměřená na zhotovení a následné zakreslení mikroskopického preparátu. V poslední části poznávání přírodnin se Lukášovi nejvíce dařilo a zajistilo mu nádherné 2. místo v celkovém hodnocení.
Svým 2. místem si zajistil účast v krajském kole Biologické olympiády v Hradci Králové.

Gratulujeme ke krásnému výsledku a přejeme hodně zdaru v krajském kole!

Miroslava Wenková