Matematická olympiáda

Ve středu 23. ledna se Daniel Hrdinka a Jakub Husák z 9.A zúčastnili okresního kola matematické olympiády.

Daniel Hrdinka se umístil na děleném 3. a 4. místě a Jakub Husák na děleném 6. a 7. místě. 
Oba se tak prosadili v konkurenci 20 soutěžících, z nichž 9 bylo z víceletých gymnázií. 

Pro oba to znamená, že se ve čtvrtek 21. března zúčastní i krajského kola matematické olympiády v Hradci Králové, 
kde jim bude konkurovat dalších 33 soutěžících, z nichž 17 bude z víceletých gymnázií.