Naše škola se zapojila do projektu Šachy do škol!

 

Šachový svaz České republiky pokračuje v projektu Šachy do škol. Šachový kroužek při ZŠ Komenského 399, Trutnov se ve školním roce 2016/2017 tohoto projektu také zúčastní. Podle mého názoru je to další krok ke zkvalitnění šachové výuky z hlediska didaktického a pomůže to ještě více rozvíjet samostatnou a cílevědomou práci našich mladých šachistů.

Ing. Jiří Wenke

vedoucí kroužku

více informací naleznete na:

http://www.sachydoskol.cz/

 

Miroslava Wenková