Naši mladí přírodovědci slaví úspěch

 

Do Národního kola se v přírodovědné soutěži dostali z 1.místa tři žáci naší školy, a to tým dětí z 8.C Klička, Ponocný a Mikysková. Soutěž YPEF 2014 (Youg People in European Forests) je znalostní soutěž určená žákům a studentům základních a středních škol a skládá se z ověřování znalostí o rostlinách a živočiších vyskytujících se v lese a jeho okolí a z praktických dovedností. Národní kolo se uskuteční v Kostelci nad Černými lesy ještě tento měsíc (a případné Mezinárodní kolo v Německu v září). Všem postupujícím blahopřejeme!

 

Zuzana Růžičková