Okresní kolo Biologické olympiády kategorie D

Dne 10. 04. 2017 se uskutečnil 51. ročník okresního kola Biologické olympiády v kategorií D v ZŠ Malé Svatoňovice.

Tým vyslaný ze ZŠ Komenského musel absolvovat hodinový test na téma Detektivem v přírodě. Poté následovala praktická část, a to poznávání rostlin a živočichů. Naši detektivové v laboratorním cvičení dále zkoumali dermatoglyfy (otisky papilárních linií) a měli tak možnost nahlédnout do zajímavého oboru daktyloskopie.

Soutěžilo přesně 33 žáků z 10 škol. V této silné konkurenci se umístil na báječném 3. místě Adam Dvořák ze 7. B, čímž si zabezpečil postup do krajského kola v Hradci Králové.

Krásný výsledek dosáhl i úspěšný řešitel soutěže Vojta Křemenský ze 6. D, který jako mladší soutěžící obsadil 15. místo. Dále za účast děkujeme Danče Janské ze 6. B (k úspěšné řešitelce chyběly pouze 4 body) a Gabče Machové ze 6. A.


Všem mladým přírodovědcům gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Adriána Imlaufová