Přírodovědný klokan 2016

Přírodovědného klokana se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníků. Testové otázky byly z přírodopisu, chemie, zeměpisu a fyziky a rozhodně se nejednalo o test, který by byl zaměřen jen na encyklopedické znalosti, ale naopak bylo potřeba propojovat znalosti a vědomosti z různých oblastí.   Podrobné informace o soutěži najdete  zde.

10nejlepších žáků školy

Eva Mičolová