Projekt Jak šetrně podnikat

Od října 2014 se třída 6.B, pod vedením paní uč. Krátké, účastnila projektu Jak šetrně podnikat. Na setkáních s lektory ze Střediska ekologické etiky a výchovy z Horního Maršova jsme pronikli do tajů šetrného podnikání. Setkali jsme se s podnikateli, kteří v tomto duchu vedou svou činnost (Informační centrum Veselý výlet v Peci pod Sněžkou a Muzeum Vápenka v Horních Albeřicích, Děčínská bouda v Krkonoších a kemp Sedmihorky). Snaží se podnikat v souladu s ochranou životního prostředí a trvale udržitelným rozvojem. Usilují o to, aby přilákali turisty i do méně navštěvovaných částí naší země. Na místa, která mají „genius loci" (duch místa). 

A v tomto duchu znělo i zadání našeho úkolu - zmapovat v okolí Trutnova malé farmy nebo farmářské trhy, kam by turisté mohli podniknout cyklovýlety, dále vytvořit letáček s mapou obsahující popis farem a plakát na propagaci farmaření.

Exkurze byly nejzábavnější, práce na letáčku a plakátu náročná. Vše jsme ale zdárně zvládli. Zbývá nám prezentovat výsledky naší práce na závěrečné konferenci, která se uskuteční 14. května ve Vrchlabí. Stránky projektu si můžete prohlédnout zde.

Fotogalerie je z exkurze do kempu v Sedmihorkách

Věra Krátká