Projekt Školy pro šetrnou turistiku

Od září 2016 se dvě třídy naší školy účastnily projektu Školy pro šetrnou turistiku. Cílem projektu, organizovaného ve spolupráci s ekologickým sdružením SEVER, bylo podnítit v žácích zájem o zdejší krajinu a o soulad turismu s udržením kvality prostředí, a přesvědčit je o vlastním vlivu na věci kolem nás. Hlavním výstupem bylo vytvoření místního questu (hledačky).

Začátkem března se vybraní žáci sedmých tříd s paní učitelkou Věrou Krátkou vydali představit svou práci na závěrečnou konferenci do Vrchlabí. Mezi diváky byli nejen jejich vrstevníci z ostatních zúčastněných škol, ale také zástupci KRNAPU, SEVERU a další hosté, kteří působí v oblasti turismu.

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout jejich závěrečná díla a také práci v terénu a záběry z konference.

Prezentace se natolik líbila, že jsme byli požádáni, abychom naši práci předvedli ještě jednou, tentokrát na setkání zástupců krajských úřadů v Domě obnovy tradic, ekologie a kultury v Horním Maršově. Tématem jak jinak bude šetrný turismus.

 

 

Kateřina Klimešová