Rozumíme penězům

Úvěr, hypotéka, kontokorent, spořící účet, sestavení domácího rozpočtu, spoření na dovolenou atd. To jsou dovednosti a termíny, které by v dnešní době měl znát a ovládat každý absolvent základní školy. Proto se naše škola stala součástí projektu Rozumíme penězům, v jehož rámci se někteří učitelé naší školy vzdělávají v oblasti finanční gramotnosti a pak svoje poznatky přenášejí do školy. A aby výuka byla co nejsrozumitelnější dětem, tak se žáci ve třídě rozdělí do fiktivních rodin a pak hospodaří s fiktivními příjmy. Postupně si sestaví rodinný rozpočet, pojedou na dovolenou, koupí si auto atd. Projekt se bude realizovat v průběhu dvou let v posledních dvou ročnících a finanční gramotnost se tak postupně stane součástí vzdělávacího programu naší školy (hlavně v hodinách matematiky a občanské výchovy). Fotografie v galerii jsou z pilotní dvouhodinovky finanční gramotnosti v 7.C, která bude jednou ze tříd, jež příští a přespříští rok projde tímto projektem. Fotografie pořídil fotograf spolupracující na projektu Rozumíme penězům (www.rozumimepenezum.cz) Jan Kopřiva (www.jxk.cz).

Zuzana Růžičková