Úžasné Divadlo Fyziky

V pondělí se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili dvou představení Úžasného Divadla Fyziky z Brna. 

Tři performeři - Vojta, Vojta a ... David si dali nelehký úkol - ukázat deváťákům, jak rozehrát např. blikačku na kolo, baterku, stolní lampičku, ale i větrák od počítače nebo optickou kytaru. 

Osmáci zase zjistili, jak funguje žárovka, zářivka nebo třeba světelný meč z Hvězdných válek. 

Ode dneška už nikoho z nich "nepřekvapí", že světlo je vlastně velmi pružný materiál, který lze poměrně snadno natahovat a zkracovat, což je vlastnost, která na využití teprve čeká :-)
Také se mimo jiné dověděli, že princip fungování žárovky objevil sir Humphry Davy, ale patent na žárovku má T. A. Edison.

Jako bonus ukázali nejefektivnější metodu spalování tuků (bez cvičení) a dali zcela nový význam rčení "psal, až se z něj kouřilo".