Vynikající úspěch v Národním testování SCIO

Žák naší školy Karel Měřínský z 9.C dosáhl vynikajícího úspěchu v Národním testování SCIO, kterého se účastní základní školy a víceletá gymnázia z celé České republiky. V testu Obecné studijní předpoklady měl 100% úspěšnost (a v matematice 99% úspěšnost) a stal se tak jedním z nejlepších řešitelů těchto národních testů v ČR. Obdržel proto ocenění pro nejlepší řešitele a stejně tak byla oceněna i naše škola jako ZŠ, která má ve svých řadách žáky s výbornými výsledky. (Podobného úspěchu dosáhla naše žákyně i v minulém školním roce, a to pro změnu v českém jazyce.)

Karlovi velmi gratulujeme a doufáme, že tato tradice bude pokračovat mezi našimi žáky i nadále.

 

Ocenění školy
https://www.scio.cz/skoly/oceneni.asp?r=42042

Ocenění žáka
https://www.scio.cz/skoly/oceneni.asp?r=42042&c=9048

Zuzana Růžičková