Vypouštění raka říčního do potoka Jívka

Přírodovědný kroužek letos na podzim zahájil svoji činnost zajímavou akcí. Žáci naší školy přijali pozvání MO ČRS Stárkov zúčastnit se vypouštění raků do potoka Jívka. Rak říční patří mezi korýše, má složitý vývoj a ohrožuje ho spousta nepřátel. Děkujeme, že žáci naší školy mohli pomoci přírodě. Pro všechny to byl velký zážitek.

FISA