Výsledky školního kola Astronomické olympiády 2019/2020

 

 

Výsledky školního kola Astronomické olympiády 2019/2020

 

Letos  se naše škola poprvé zapojila do Astronomické olympiády. Školní kolo olympiády proběhlo ve dnech 3. 12. 2019 a 10. 12. 2019 ve dvou kategoriích. První kategorie G, H školního kola Astronomické olympiády se zúčastnilo 26 žáků (6. - 7. třída). Olympiáda byla rozdělena na pět částí:

 

 A - Přehledový test

 

 B - Doplňovačka

 

 C - Věty

 

 D - První kosmická rychlost

 

 E - Obrázky

 

Části A, B, C, E se vyplňovaly online a početní úloha oblasti D se řešila písemně. Řešitelé mohli dosáhnout maximálně 50 bodů. Úspěšní řešitelé museli získat alespoň 20 bodů. Všech 26 žáků z kategorie G, H bylo úspěšnými řešiteli tohoto školního kola. Kategorie E, F (8. - 9. třída) se zúčastnilo 10 žáků a z toho bylo 8 žáků úspěšnými řešiteli.

 

V lednu 2020 bude známo, kdo z úspěšných řešitelů postoupil do krajského kola Astronomické olympiády. Krajské kolo proběhne opět formou online přímo na naší škole.

 

Můžeme již nyní konstatovat, že hlavní cíl olympiády přitáhnout pozornost dětí k tomuto vědnímu oboru se podařilo splnit. Těšíme se na lednové pozorování oblohy a na další úlohy, které si pro nás Ústřední komise Astronomické olympiády připraví.

 

Miroslava Wenková