Výstava na stromech před školou

Chutná Vám čokoláda?

Čokoláda patří mezi nejoblíbenější sladkosti. Příběh čokolády má ale i stinné stránky. Naše škola se zapojila do organizování výstavy na stromech s názvem CENA KAKAA.

Výstava na stromech se koná v desítkách parků po celé České republice již pátým rokem při příležitosti Světového dne důstojné práce. Ten se slaví 7. října. V parčíku před naší školou se výstava bude konat již podruhé. Do organizace výstavy jsme se přihlásili, protože jedním z výchovně vzdělávacích cílů naší školy je i uplatňování cílů trvale udržitelného života v praxi. Tedy např. řídit se podle hesla: „Mysli globálně, jednej lokálně". Několik tříd druhého i prvního stupně si projdou aktivitami, které s problematikou pěstování kakaa souvisí. Pokud nám počasí bude nakloněno, tak v úterý 8. 10. od 14 hod. do 15:30 proběhne před školou doprovodný program výstavy určený pro veřejnost a školní klub. Na tuto akci i výstavu na stromech jste srdečně zváni!

Věra Krátká