Výukový program o třídění odpadu

V ČR třídí odpad 2/3 obyvatel. Společnost EKO-KOM pomáhá zvyšovat vzdělanost lidí v této oblasti. Jednou z nich je např. školní vzdělávací program Tonda Obal, který probíhal 12. - 13. 1. 2017 na naší škole. Zúčastnily se ho všechny třídy. Program byl přizpůsoben různým věkovým kategoriím. Žáci se dozvěděli, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Měli možnost podívat se na vzorky recyklovaných materiálů a také si vyzkoušeli vytřídit odpady nakreslené na kartonu do příslušných popelnic. Žáci 9. ročníků vytvořili k procvičení získaných znalostí interaktivní nástěnku. Je přístupná i veřejnosti ve vestibulu školy. V současnosti jsou na chodbách školy rozmístěné popelnice na papír a plasty. Ve třídách lze vytřídit pouze papír. V blízké budoucnosti však škola plánuje třídit plasty i ve třídách. 

Věra Krátká