8.B a 8.C v Galerii města Trutnova

V rámci výtvarné výchovy jsme s třídami 8.B a 8.C navštívili Galerii města Trutnova. Zhlédli jsme výstavu z fondu galerie. Jmenovala se Kresba, grafika, fotografie a práce na papíře. Žáci se nejen seznámili s významnými díly českých umělců, ale měli i možnost zakreslit si v prostorách galerie. Učitelka výtvarné výchovy Vilma Kulhánková.

Monika Krejčí