Beseda Děti a školy v Afghánistánu

V pondělí 17. prosince navštívil naši školu prap. Jiří Hušek. Žáci sedmých a osmých tříd včetně jejich třídních učitelů se postupně vystřídali ve školní družině a během necelých tří hodin se zaposlouchali do povídání o funkci Armády ČR a zejména do vyprávění zážitků ze dvou misí prap. Huška v Afghánistánu. Děti se tak mohly dozvědět, jaký je život běžných lidí za válečné situace, jak v takovém režimu fungují školy a jaká je pracovní i volnočasová náplň vojáků. Žáci se mohli v průběhu doptávat na jakékoliv informace i zážitky a ocenili tak zejména velmi přátelský a osobitý přístup prap. Huška. Děkujeme.

Klára Sirková