Osmé třídy v Legiovlaku

Legiovlak je projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918-1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Vlak křižuje od května 2015 celou Českou republiku, tento týden navštívil i naše město. Toho jsme hned využili a s osmými ročníky vyrazili místo hodiny dějepisu na krásnou prohlídku. V každém ze 13 vagonů je nainstalována výstava panelů a trojrozměrných předmětů, které přibližují život a boj čs. legionářů na Transsibiřské magistrále. Žáci si tak mohli prohlédnout nejen originální součásti výstroje a výzbroje, ale i předměty legionářské každodennosti. Na přiložených fotografiích můžete vidět například vagon s polní nemocnicí, poštovní a krejčovský vagon či kovárnu. Posledním vozem vlaku je obrněný vagon, v němž si děti mohly některé zbraně i osahat. Odborný výklad nám poskytli průvodci v replikách legionářských stejnokrojů. Velmi příjemné bylo též to, že jsme měli prohlídku zcela zdarma. Na závěr jsme si díky podrobné databázi našich legionářů mohli zapátrat po našich předcích.

 

Monika Krejčí