Osmičkový projekt - připomínáme si významné mezníky našich dějin

V letošním roce 2018 si naše země připomíná hned 3 významná výročí. 25. února uplynulo 70 let od komunistického převratu v Československu. 21. srpna to bude 50 let od ruské invaze do naší země. Nejvýznamnější je 100. výročí od založení samostatného Československa, které oslavíme 28. října 1918. Naše škola se rozhodla tyto významné mezníky československých dějin našim žáků lépe zprostředkovat. Na 25. února jsme pro děti připravili ve vestibulu školy poutavé nástěnky tak, aby jednoduše i ti nejmenší pochopili princip státního převratu. Žáci se pak na tabuli mohli k dané problematice vyjádřit. Učitelé zařadili téma i do vyučování a žákům „Vítězný únor" různou formou přiblížili. Někteří z nich k tomu též použili vhodná krátká videa či pořady České televize. Srpnovou okupaci si se žáky připomeneme až na začátku nového školního roku.

Monika Krejčí