Soutěž ASŠK – Okresní kolo v přespolním běhu kategorie III. , IV. , V. , H + D

Dne 26. září 2019 žáci ZŠ Komenského Trutnov dosáhli vynikajících výsledků v přespolním
běhu družstev, soutěže ASŠK.
Kategorie D III (Jana Hůlková, Diana Limberská, Adéla Plecháčová, Aneta Bímanová) skončily
na druhém místě a postupují do krajského kola.
Kategorie H III (Pavel Melichar, Tomáš Nesládek, David Metlický, Matyáš Burýšek) skončili na
prvním místě a postupují do krajského kola.
Kategorie D IV (Eliška Bímanová, Veronika Černá, Nikola Bábiková, Klára Vymetalová)
skončily na třetím místě.
Kategorie H IV (Jakub Plecháč, Lukáš Bouček, Petr Nesládek, Jiří Matoulek) skončili na prvním
místě a postupují do krajského kola.

Všem žákům, kteří se zúčastnili závodu, blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci
školy.

                                                                                           Jitka Daňková

Ivana Juhászová