Krajské kolo ve šplhu

22. února 2019 se žáci a žákyně naší školy zúčastnili krajského kola ve šplhu a dosáhli výborných výsledků.
Chlapci soutěžili ve šplhu na laně do výše 4,5 metru bez přírazu nohou, start ze stoje. Dívky závodily ve šplhu na tyči do výše 4,5 m s přírazem nohou, start ze stoje.
V soutěži družstev obsadila děvčata (Boušková, Ondrášková, Bímanová, Plecháčová) i chlapci (Salaj, Tošovský, Endrych, Bernhard) první místo.
I v soutěži jednotlivců jsme byli „na bedně": Amélie Boušková byla první, Verča Ondrášková druhá; Petr Salaj obsadil druhé místo a Tomáš Tošovský třetí místo.
Všem blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Ivana Juhászová