Přespolní běh - okresní kolo

Přespolní běh - okresní kolo


6.-7. třída chlapci i dívky obsadili 3. místo

8.-9. třída dívky obsadily  2. místo

8.-9. třída chlapci obsadili 1. místo

Do krajského kola postoupili chlapci i dívky 8. a 9. ročníků.

Ivana Juhászová