Sebeobrana v hodinách Tělesné výchovy

Žákyně devátých tříd si zpestřily hodiny tělesné výchovy kurzem sebeobrany. 

Kurz vedl pan R. Netík, kterému chceme tímto poděkovat.

Ivana Juhászová