Úspěch stolních tenistů v okresním kole

Za skvělou reprezentaci děkujeme "srdcařům" z 9. ročníků - Jakubovi Husákovi, Jakubovi Vančurovi a Patriku Brejchovi.
Dík patří i bezvadnému pedagogickému dozoru. Přejeme úspěch v krajském kole a další zájemce o tento sport, který je
o přestávkách vydatně provozován na chodbách školy. 

Petr Horčička