FIE

Feuersteinovo instrumentální obohacování (FIE)

V nadcházejícím školním roce budou mít děti možnost navštěvovat nový kroužek Feuersteinovo instrumentální obohacování (FIE). Jedná se o metodu papír + tužka, která rozvíjí schopnosti myšlení, verbálního vyjadřování, emoční inteligence, vytváření efektivních strategií řešení problému a učí děti pracovat s chybou.


V malé skupince budou děti vyplňovat pracovní listy pod vedením lektorky (Mgr. Eva Mičolová /Mgr. Anna Slavková) a vzájemně sdílet svoje postupy a dojmy. Vedení probíhá zprostředkujícím způsobem, takže děti si na řešení úkolů přichází samy. Kromě výše zmíněného se budou učit také dát prostor ostatním v diskuzi a respektovat jejich názory.


Ve FIE se nehodnotí ani nevyvolává. Děti pracují svým tempem, dokud nepřijdou na to, jak úkol vyřešit. Tím dochází ke zvýšení vnitřní motivace k učení a posílení sebevědomí. Metoda je vhodná pro všechny děti od osmi let bez ohledu na jejich školní výsledky.

Kroužek bude probíhat jednu hodinu 1x týdně zvlášť pro první a pro druhý stupeň.
Cena kroužku bude 600Kč za pololetí + 120kč na zakoupení pracovních listů.

                                                                                                                               Mgr. Eva Mičolová /Mgr. Anna Slavková

Irena Rozínková