Kontakty na školská poradenská zařízení v Královéhradeckém kraji

ŠKOLSKÁ PORADENSKÁ ZAŘÍZENÍ

Mezi školská poradenská zařízení patří pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra. Školská poradenská zařízení zajišťují pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytují odborné speciálně-pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně-výchovnou péči a napomáhají při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání. Školská poradenská zařízení spolupracují s orgány sociálně-právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, se zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími orgány a institucemi.

 

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY

PPP jsou odborná pracoviště zaměřená na řešení výukových a výchovných problémů dětí předškolního, školního a adolescentního věku (od 3 let do ukončení střední školy) se souhlasem jejich zákonných zástupců. Poskytují diagnostickou, intervenční, reedukační, terapeutickou a psychokorektivní péči a poradenství. Spolupracují na kariérovém poradenství a napomáhání při rozvoji pedagogických a psychologických kompetencí učitelů.

 

Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje - centrální pracoviště

Adresa: Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové

Tel.: 495 265 423

E-mail:info@pppkhk.cz

 

Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje - pracoviště Jičín

Adresa: Fortna 39, 506 01 Jičín

Tel.: 493 533 505

E-mail: ppp.jc@seznam.cz

 

Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje - pracoviště Náchod

Adresa: Smiřických 1237, 547 01 Náchod

Tel.: 491 426 036, 491 427 418, 777 868 411

E-mail: ppp.nachod@seznam.cz, ppp.jezkova@seznam.cz

 

Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje - pracoviště Rychnov nad Kněžnou

Adresa: Javornická 1501, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Tel.: 494 535 476, 775 235 476

E-mail: ppprychnov@seznam.cz

 

Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje - pracoviště Trutnov

Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov

Tel.: 499 813 080, 605 448 327

E-mail: info@ppptrutnov.cz

Web: http://www.pppkhk.cz/

 

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ CENTRA

SPC jsou specializovaná zařízení určená pro práci s dětmi a mladistvými se zdravotním postižením - ať již tělesným, smyslovým, mentálním či s autismem. Se souhlasem zákonných zástupců pečují zpravidla o děti a nezletilé ve věku 3-26 let.

 

Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové

Typ: SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENÉ

Adresa: Hradecká 1231, 500 03 Hradec Králové

Tel.: 495 514 681

E-mail: specialnicentrum@seznam.cz

Web: www.specialnihk.cz

 

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549

Typ: SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

Adresa: Šimkova 879, 500 02 Hradec Králové

Tel.: 495 518 261, 606 776 450

E-mail: sms.spc.hk@gmail.com

Web: http://www.spczphk.wbs.cz

 

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549

Typ: SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM A STŘEDISKO RANÉ PÉČE PRO DĚTI S VADAMI SLUCHU A ŘEČI

Adresa: Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové

Tel.: 495 267 734, 606 716 320

E-mail: zdarkova.spc.hk@worldonline.cz

Web: www.neslhk.com

 

Integrační školní centrum PROINTEPO, s.r.o., Hradec Králové, Hrubínova 1458

Typ: SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, PRO DĚTI S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM NEBO ZDRAVOTNÍM OSLABENÍM

Adresa: Hrubínova 1458, 500 02 Hradec Králové

Tel.: 495 538 989

E-mail: prointepo@prointepo.org

Web: www.prointepo.org

 

Obchodní akademie, obchodní škola a praktická škola pro tělesně postižené, Janské Lázně, Obchodní 282

Typ: SPECIÁLNÍ PEDAGOGICKÉ CENTRUM PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ

Adresa: Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně

Tel.: 499 875 175

E-mail: nosek@oajl.cz

Web: http://www.oajl.cz

 

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161

Typ: SPECIÁLNÍ PEDAGOGICKÉ CENTRUM PRO MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ A VADY ŘEČI

Adresa: Choustníkovo Hradiště 161, 544 42

Tel.: 499 392 806, 777 005 791

E-mail: zslogo@specskola.cz

Web: http://www.specskola.cz/

 

Mateřská škola speciální, Trutnov, Na Struze 124

Typ: SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENÉ

Adresa: Žižkova 277, 541 01 Trutnov

Tel.: 499 941 053, 731 582 421

E-mail: spc.tu@centrum.cz

Web: http://www.msspctu.cz/spc