Prevence rizikového chování

Vložen soubor vypracovaný metodičkou prevence PPP Trutnov Mgr. Lenkou Mikeskovou a pracovníky oddělení prevence Policie ČR.

Soubor ke stažení zde.

Eva Mičolová