První školní volby!

Na přelomu května a června u nás ve škole proběhly první školní volby. Žáci měli možnost svými hlasy vybrat pět pravidel, kterými se budeme řídit v příštím roce. Tato pravidla nám tak doplní školní řád o to, co je důležité pro děti.

Nejvíce hlasů od žáků získala tato pravidla:

Zastanu se kamaráda, když vidím, že mu někdo ubližuje/nadává.
Zdravím všechny dospělé ve škole.
Když někomu ublížím, omluvím se mu.
Mluvím slušně.
Beru spolužáky takové, jací jsou.


Každé z vítězných pravidel získalo více než 200 hlasů. Z vybraných pravidel můžeme vidět, jak je pro nás důležité, abychom se ve škole k sobě všichni chovali slušně a neubližovali si. Abychom na naše pravidla nezapomněli, bude je mít příští rok každý vytištěna ve svojí žákovské knížce.

Anna Slavková