Dětský klub zahajuje

Dětský klub zahájil svou činnost

Díky projektu Evropské unie „Pomáháme rodičům - péče o děti mimo školní výuku" byla v září letošního školního roku zahájena činnost dvou Dětských klubů. Děti 1. - 5. ročníků jsou v nich rozděleny, podle věku, na dvě oddělení - mladší (1.-3. třída) a starší (4.-5. třída). Dovolte, abych Vás seznámila s aktivitami klubu starších dětí a shrnula jeho činnost za uplynulé tři měsíce. Září bylo velice hektické nejenom pro nás, ale především pro děti. Bylo nutné nastavit provozní řád a pravidla chodu našeho klubu a to se nám společnými silami podařilo. Na konci září nás navštívila na naší školní zahradě sl. Petirová se svými čtyřnohými kamarády, aby nám předvedla psí agility. Děti byly nadšené, protože se do cvičení se psy mohly samy zapojit. Také jsme často chodili sbírat kaštany a jiné přírodniny, na školní zahradě jsme pak zkoušeli nové sportovní náčiní. Děti jsou velice šikovné a kreativní, což se snažíme společně rozvíjet. V listopadu jsme za hojné účasti navštívili hradecké zábavní centrum Tongo. Protože aktivit bylo opravdu hodně, přinášíme Vám z nich jen malou ochutnávku.
Leona Bernardová

 

 

 

Irena Rozínková