Historická rekonstrukce Sametové revoluce

Po celý druhý listopadový týden jsme si ve škole připomínali Sametovou revoluci. Páteční den započal také netradičně, kluci převlečení za ozbrojence tlampačem vyzývali přicházející žáky do školy, aby se nezdržovali a pokračovali dál. Jakýmsi vrcholem pak bylo představení, které si pod vedením p. učitelky Klimešové a p. učitelky Sirkové připravili žáci 9. tříd. Přišel se na něj podívat do sportovní haly celý 2. stupeň.

Aby přítomní žáci pochopili, proč se šlo v listopadu roku 1989 protestovat, sehráli deváťáci několik scének ze života komunismu. Představili prvomájové průvody, dlouhé fronty na pomeranče či toaletní papír, donášení na soudruhy učitele, šíření samizdatu, tajný poslech Hlasu Ameriky, volby, které vlastně nebyly volby a mnoho dalšího. Velmi působivé pro samotné herce bylo, že se jednalo o reálné vzpomínky některých jejich učitelů. Po tomto sledu scének nastoupila p. učitelka Krejčí, která seznámila diváky s průběhem roku 1989 ještě před listopadem, vše za doprovodu celé řady dobových fotografií. Žáci tak mohli slyšet například o Palachovu týdnu, o Václavu Havlovi či o petici Několik vět.

Následně žáci devátých třid působivě připomenuli demonstraci studentů ze dne 17. listopadu 1989, která odstartovala celou Sametovou revoluci. Zazpívali neoficiální studentskou hymnu Gaudeamus igitur, sehráli za křiku hesel protestní průvod, kterým došli až na „Národní třídu", kde je zarazili příslušníci SNB. Se zvoláváním „Máme holé ruce" a zpěvem písně Jednou budem dál se herci-protestující posadili, děvčata vkládala ozbrojencům karafiáty za štíty a v tento moment se vše zastavilo. Divákům byly puštěny dobové videozáznamy, jak situace probíhala dál. V hale bylo hrobové ticho.

Nakonec znovu vystoupila p. učitelka Krejčí, která opět za doprovodu fotografií a videí vyprávěla, jak se události vyvíjely dál. Vzpomněla jednotlivé demonstrace, stávky a politické změny. Všichni přítomní se mohli například zaposlouchat do legendární písně Modlitba pro Martu, kterou zazpívala Marta Kubišová na demonstraci 25. 11. na Letné. Celé představení pak bylo zakončeno prvním novoročním projevem Václava Havla a bouřlivým potleskem.

Děkujeme všem účinkujícím, učitelům i divákům za skvělou atmosféru a důstojné připomenutí roku 1989.

Více fotografií naleznete v Trutnovinkách - odkaz zde.

 

 

 

Monika Krejčí