Šesťáci v archeoparku Všestary

Ve dnech 9. a 10. prosince se všechny 6. třídy podívaly do Archeoparku ve Všestarech u Hradce Králové.
První část programu o pravěku probíhala v nové budově muzea. Zde žáci viděli práci experimentální archeologie na krátkých videích a reálně na výstavě replik pravěkých předmětů, které si sami mohli vzít do rukou. Dále si v budově prohlédli expozici o vývojových etapách pravěku, prošli se modelem jeskyně a megalitické hrobky, viděli různé typy hrobů a nakonec i velký model pravěké krajiny.
Druhá část programu se odehrála venku. Všechny lákala venkovní pravěká vesnice, ve které stojí rekonstrukce různých budov z pravěku včetně rondelu, a potom praktická část exkurze, v níž si šesťáci nadšeně zkoušeli hod oštěpem, práci s dřevěnými motykami i měděnou sekerou, drcení obilí nebo broušení kamenných seker.
Exkurze tak pěkně shrnula a zakončila právě probrané učivo o pravěku.

 

Monika Krejčí