Orgány školy

Školská rada (Petr Horčička)

Důležitý orgán školy zveřejňuje kontaktní informace. Na školskou radu se můžete obracet s připomínkami a náměty pro chod školy.

Nadační fond Ámos (Petr Horčička)

Informace o nadačním fondu