6.C a 6.D sledovala hnízdění sýkory na školní zahradě

Žáci 6.C a 6.D v rámci přírodopisu sledovali hnízdění sýkory modřinky na naší zahradě. Pozorovali stavbu hnízda, kladení vajíček a líhnutí mláďat. Viděli, co dá práce a úsilí pečovat o mladé a zároveň i to, že ne vždy je k nim příroda milostivá. Vše dobře dopadlo. Z celkem pěti vylíhlých sýkorek jedna přeci jen přežila a zdárně vyletěla mezi nás. Výsledky pozorování jsou zpracovány na webové stránce zde.

Věra Krátká