Šesťáci analyzovali klimatické změny

Žáci šestých ročníků se na online hodině zeměpisu zabývali tématem změny klimatu. Jak taková hodina probíhala?

1.       Nejdříve pomocí nástroje mentimetr hlasovali pro různé projevy klimatických změn na Zemi.

2.       Následně z nich vybírali ty, které se jich bezprostředně týkají a měly by se podle jejich názoru řešit.

3.       Poté zachraňovali krajinu a město před povodněmi, suchem a vysokými teplotami v online hře. Můžete si ji také vyzkoušet zde. Dozvěděli se tak, která adaptační opatření lze ve městech a v krajině vytvářet a podporovat, aby se voda v krajině udržela, ovzduší zvlhčovalo a vysoké teploty snižovaly.

4.       Na to navázal domácí úkol. Měli vyhledat a vyfotit adaptace, kterými se Trutnov a jeho okolí snaží udržet vodu v krajině, zvlhčuje ovzduší a snižuje vysoké letní teploty. Zároveň tato místa zmapovat. Tzn. vytvářeli společnou mapu Adaptace Trutnova na klimatické změny.   

 

Věra Krátká