Výsledky krajského kola Astronomické olympiády 2019/2020

Výsledky krajského kola Astronomické olympiády 2019/2020

Z naší školy v kategorii E, F (8. - 9. ročník) nás reprezentovali Patrik Malý a Andreas Nováček, oba z 9. C.

V kategorii G, H (6. -7. ročník) nás reprezentoval Matěj Prokopec z 6. C.

Krajské kolo Astronomické olympiády probíhalo v souvislosti s epidemií COVID-19 formou online.
Soutěž vyžadovala vyplnění přehledového online testu z oblasti astronomie, dále vypracování písemných úloh a odeslání v elektronické podobě na Astronomický ústav.
Pozorovací část vyžadovala výrobu slunečních hodin - glóbusu - a doložení pozorovací části fotodokumentací.
Naši žáci v kategorii E, F (8. - 9. ročník) splnili kritéria pro postup do mezinárodní části Astronomické olympiády. Celkové pořadí v kraji bylo určeno součtem bodů z domácí části a z mezinárodní soutěže.
Patrik Malý v Královéhradeckém kraji získal 4. místo a Andreas Nováček obsadil 8. místo z 32 účastníků.
Do celostátní soutěže postupují pouze první tři z kraje. I tak je to velký úspěch!
Kategorie G, H (6. - 7. ročník) neměla z důvodu epidemie COVID-19 zorganizovanou finálovou část jako v kategorii E, F (8. - 9. ročník). Počítaly se jim pouze body z domácí online části.
Matěj Prokopec se umístil v Královéhradeckém kraji na 8. místě z 36 účastníků.
Je pozoruhodné, že si chlapci v době distančního vzdělávání našli čas na řešení Astronomické olympiády.
Velký dík za reprezentaci školy!
M. Wenková

Miroslava Wenková