Čtenářská dílna 1.A

V úterý 10. 12. se ve školní knihovně uskutečnila čtenářská dílna třídy 1.A. Děti zde získávaly své první čtenářské zkušenosti. Díky genetické metodě, kterou jsme od září používali, znají děti všechna písmena a dokáží číst celá slova i věty. Naším cílem je chápat psaný text ne jako každodenní nudnou povinnost prvňáka, ale jako zážitek, možnost zaznamenat, sdílet a přečíst zážitky, příběhy, nové informace,  důležité věci. Během čtenářské dílny děti plnily úkoly, řešily kvízy, křížovky, prošly si čtenářský chodníček nebo skládaly čtenářské domino. Celý den jsme uzavřeli příběhy z knihy O. Sekory Ferdův slabikář.

Za pomoc a podporu děkuji kolegyním Bc. Evě Rusové a Mgr. Ireně Rozínkové.

 

Ivana Dvořáková