Malí flétnisté se rozloučili se školním rokem

21. června 2019 si kroužek Hry na zobcovou flétnu připravil pro své blízké a kamarády koncert. V učebně hudební výchovy vystoupilo celkem devět odvážných dívek spolu s paní učitelkou Ivanou Dvořákovou. Kroužek hry na flétnu je specifický tím, že má každý rok trochu jiné složení a také schopnosti jednotlivých flétnistek se liší, a tak jejich výuka probíhá převážně ve skupině. A stejně jako se společně dohromady učí hrát, tak i společně dohromady vystupují. Většinu skladeb - známých lidových písní - zahrály dívky sborově za doprovodu altové flétny p. učitelky, a tím se vzájemně podpořily ve svých výkonech. Zasloužený potlesk za každou skladbou střídala paní učitelka zajímavými informacemi o hře na zobcovou flétnu nebo vtipnými komentáři k jednotlivému provedení skladeb. Nejtěžší kousek Menuet z Hudby k ohňostroji Georga F. Händela si pak nechaly flétnistky na konec koncertu a úspěšně tak zakončily své celoroční snažení. Obecenstvo jako přídavek k hudebnímu vystoupení navíc dostalo malý dárek v podobě levandulových snítek a sušenek s levandulí. Poděkování samozřejmě patří p. učitelce Ivaně Dvořákové za přípravu koncertu a nadšené vedení kroužku.
za diváky Blanka Petříková

Ivana Dvořáková