Třeťáci navštívili Muzeum Podkrkonoší

 15. října se vydala 3.C za krásného podzimního počasí na naučnou procházku po Trutnově. V rámci hodin prvouky jsme hledali významná místa a budovy našeho města. Už víme, kde se nachází pošta, archív, soud, galerie, Uffo, radnice, kostel Narození Panny Marie... Na závěr jsme navštívili Muzeum Podkrkonoší. Zde jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací z minulosti a mohli jsme si prohlédnout historické předměty. Už se těšíme na další vycházku - tentokrát po stopách trutnovského draka.

Mirka Augustová