Zachraňme Krakonošova kuřátka

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Brontosaurus Krkonoše zavítalo k nám do školní družiny  s programem „ Zachraňme Krakonošova kuřátka „. V poutavém programu se děti seznámily s velmi ohroženým druhem tetřívka obecného, dozvěděly se spoustu zajímavých informací o životě tetřívka – čím se živí, jak hnízdí, kde má vymezené lokality v Krkonoších, jak člověk zasahuje do krajiny a podílí se na mizení tohoto chráněného druhu.   

Tetřívci, „ Krakonošova kuřátka „, jsou jedním z ikonických symbolů našich hor. Jsou ukazateli zdravé krajiny a pestré přírody. Jejich vyhubením přijde krkonošská fauna o rytíře v ptačí říši. Každý druh má nezastupitelné místo v potravním řetězci a koloběhu látek v přírodě. Moderní a vyspělý člověk nehledí jen na ekonomický zisk, ale také pečuje o kulturu a přírodní bohatství naší krajiny.

https://www.krnap.cz/ohrozeny-tetrivek-obecny/

Markéta Brádlerová