Kontakty na pracovníky školního poradenského pracoviště

 

Mgr. Eva Mičolová

vedoucí ŠPP, metodička prevence sociálně patologických jevů

Kontakt: micolova@zskomtu.cz, 499 829 677, 4. patro kabinet chemie

 

Mgr. Ladislava Špůrová

výchovná poradkyně

Kontakt: spurova@zskomtu.cz, 499 829 677, 4. patro kabinet chemie

 

Mgr. Anna Slavková

školní psycholog

Kontakt: slavkova@zskomtu.cz, 734 232 979, přízemí vpravo

 

Mgr. Simona Fizérová

školní speciální pedagog

Kontakt: fizerova@zskomtu.cz, 731 700 332, 4.patro, přes třídu 9.D