Hygienická pravidla od 1. září 2020

Při zavádění nezbytných opatření, vycházejících z manuálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Praze, který přikládáme na internetových stránkách školy a jako přílohu k této zprávě obecně platí, že aplikujeme mnohá pravidla, jež byla v platnosti už v květnu a červnu 2020. Je potřeba také uvést, že aktuální znění těchto hygienických pravidel může doznat změn, které se budou odvíjet od aktuální situace. O těchto změnách budeme informovat formou dodatků.

Hygienická pravidla 

Manuál MŠMT

Petr Horčička