Informace k začátku nového školního roku

Vážení rodiče,

s příchodem nového školního Vás chci informovat o opatřeních, které vyplývají z aktuální situace. Nejprve je potřeba vysvětlit, že v současné době vycházíme z manuálu, který nám zaslalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Proto Vás žádáme, abyste vnímali současnou situaci jako mimořádnou, ve které škola usiluje o nastavení bezpečných hygienických a protiepidemických opatření. Z toho vyplývá několik změn, s nimiž bych Vás rád nyní seznámil.

Vše podstatné obsahují připojené dokumenty.

Dopis rodičům

Manuál MŠMT

Přílohy k manuálu

 

Petr Horčička