Informace rodičům našich prvňáčků

Vážení rodiče,

na základě zvážení aktuální epidemiologické situace a s přihlédnutím ke slavnostnímu okamžiku vstupu do školy vydávám rozhodnutí, že zákonní zástupci dětí, které vstupují na naši školu do 1. třídy, mohou 1. září 2020 navštívit třídu společně se svými dětmi. Žádáme Vás o pečlivé zvážení tohoto rozhodnutí a abyste vstupovali jen v malém počtu na jednu rodinu. Dále Vás žádám, aby zákonní zástupci byli vybaveni ochrannou rouškou.

Mgr. Petr Horčička
ředitel školy

Petr Horčička