Nová směrnice ICT

Vážení rodiče a žáci,

od dnešního dne platí pravidla pro využívání digitálních a komunikačních technologií, která patří škole.

Pro výuku tyto ICT technologie velmi využíváme, naši wi-fi síť používají i návštěvnící zápasů ve sportovní hale. Proto považujeme za důležité srozumitelně popsat, za jakých podmínek může k využití technologií dojít. Uvedená směrnice je součástí Organizačního řádu školy a respektuje opatření GDPR.

Směrnice je k nahlédnutí zde:

Směrnice ICT

Mgr. Petr Horčička
ředitel školy

Petr Horčička