Péče o děti ve věku od 6 do 10 let během mimořádného opatření

Vážení rodiče, 

na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 219 Vám oznamujeme, že od 17. března 2020 jsme školou, která poskytuje nezbytnou péči o děti ve věku od 6 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil, úřadů místní samosprávy anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení. Usnesením Vlády ČR č. 276  ze dne 23.3.2020 se péče o děti v „určených“ školách  vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb.

Usnesení vlády České republiky

Do naší školy mohou od 17. 3. 2020 docházet žáci ve věku od 6 do 10 let zaměstnanců vyjmenovaných ve vládním usnesení.

Pokud potřebujete výše uvedenou péči, kontaktujte nás především na e-mailu: reditelstvi@zskomtu.cz nebo na služebním telefonu: 736 538 170. Rodiče žáků naší školy mohou samozřejmě využít také informační kanál Komens, ve které tuto zprávu čtete. Zprávu napsat můžete přímo řediteli školy.

K přijetí Vašeho dítěte do péče je třeba se přihlásit na některý z uvedených kontaktů, a to nejpozději do 20 hodin den dopředu.
Do zprávy prosím uveďte následující informace:

• Jméno a příjmení žáka
• Zaměstnavatel rodiče žáka
• Do jaké základní školy žák docházel

Tím budete mít zajištěno pro své dítě místo na naší škole. Provoz bude zajištěn v době od 6.30 do 16.30 hod.
Dále je třeba vyplnit uvedený formulář žádosti

Žádost o nezbytnou péči

Rozsah a další podrobnosti budeme sdělovat přímo zájemcům.
Děkujeme za pochopení a podporu.

Petr Horčička