Volby do školské rady

Vážení zákonní zástupci žáků školy,

dle předložených přihlášek „oprávněných osob“ je zveřejněna v období od 8. do 14. září na školních internetových stránkách a úřední desce listina kandidátů do školské rady. Vlastní volby do školské rady proběhnou v termínu od 15. do 20. září on-line v prostředí elektronické žákovské knížky Komens – modul Ankety.

Volba vybraného kandidáta se provádí označením políčka v tomto prostředí. Může být označen maximálně takový počet kandidátů, jaký má být zvolen, tj. dva. Je-li označen vyšší počet kandidátů, hlasování je neplatné. Za každého žáka školy může být zákonnými zástupci žáka zaslán pouze jeden hlas. Výsledky voleb do školské rady budou zveřejněny do 21. září 2020.

Přípravný výbor

Informace o průběhu voleb

Listina kandidátů - oprávněné osoby - 2020

Petr Horčička