Zprávy a události

 

První školní volby! (Anna Slavková)

Výsledky volby pravidel

Školní poradenské pracoviště - školní rok 2018/2019 (Martin Fiala)

Aktuální složení školního poradenského pracoviště a nabídka služeb jednotlivých pracovníků.

Informace k průběhu přijímacího řízení na střední školy. (Eva Mičolová)

Soubor informací "Cermatu" k přijímacímu řízení na střední školy.

Schůzka rodičů vycházejících žáků (Martin Fiala)

Schůzka rodičů vycházejících žáků

 

Prevence rizikového chování (Eva Mičolová)

...nejen kyberšika, ale i dětská pornografie..

Prevence rizikového chování (Eva Mičolová)

Příručka k bezpečnému používání internetu

Kariérové poradenství (Eva Mičolová)

Základní informace k přijímacímu řízení na střední školy

Kontakty na školská poradenská zařízení v Královéhradeckém kraji ( )

Zde najdete kontakty na pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra v našem kraji