Zprávy a události

Burza škol (Irena Rozínková)

Naši žáci 8. a 9. tříd se zúčastní prezentací škol

FIE (Irena Rozínková)

Feuersteinovo instrumentální obohacování (FIE)

Co mám sledovat? (Irena Rozínková)

Odkazy co je vhodné sledovat ohledně volby povolání a přijímacího řízení

Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2019/2020 (Irena Rozínková)

Termíny k přijímacímu řízení

První školní volby! (Anna Slavková)

Výsledky volby pravidel

Školní poradenské pracoviště - školní rok 2018/2019 (Martin Fiala)

Aktuální složení školního poradenského pracoviště a nabídka služeb jednotlivých pracovníků.

 

Prevence rizikového chování (Eva Mičolová)

...nejen kyberšika, ale i dětská pornografie..

Prevence rizikového chování (Eva Mičolová)

Příručka k bezpečnému používání internetu

Kontakty na školská poradenská zařízení v Královéhradeckém kraji ( )

Zde najdete kontakty na pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra v našem kraji