Zprávy a události

Úprava přijímacího řízení (Irena Rozínková)

Vyhlášené termíny přijímacího řízení

Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2019/2020 (Irena Rozínková)

Termíny k přijímacímu řízení a informace

Co mám sledovat? (Irena Rozínková)

Odkazy co je vhodné sledovat ohledně volby povolání a přijímacího řízení

Nabídka kurzu FIE pro dospělé (Anna Slavková)

Nabídka kurzu FIE pro dospělé

FIE (Irena Rozínková)

Feuersteinovo instrumentální obohacování (FIE)

První školní volby! (Anna Slavková)

Výsledky volby pravidel

Školní poradenské pracoviště - školní rok 2018/2019 (Martin Fiala)

Aktuální složení školního poradenského pracoviště a nabídka služeb jednotlivých pracovníků.

 

Prevence rizikového chování (Eva Mičolová)

...nejen kyberšika, ale i dětská pornografie..

Prevence rizikového chování (Eva Mičolová)

Příručka k bezpečnému používání internetu

Kontakty na školská poradenská zařízení v Královéhradeckém kraji ( )

Zde najdete kontakty na pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra v našem kraji