Rozjíždíme nový projekt na podporu čtenářství a studijních pobytů v zahraničí

Výzva č. 56 umožní vyslat žáky a učitele na stáž či studijní pobyty do zahraničí, kde si mohou zlepšit své jazykové znalosti. Zaměřena je také na podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů na základních a středních školách a na rozvoj čtenářské gramotnosti. 

Realizace projektů této výzvy byla zahájena 1. 7. 2015 a musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2015. Původní alokace 800 mil. Kč byla z důvodu velkého zájmu základních a středních škol téměř zdvojnásobena.

Informace o výzvě na stránkách MŠMT lze nalézt ZDE.

Na naši škole budeme realizovat následující šablony:

šablona č. 1 - čtenářské dílny - 3x

šablona č. 2 - studijní pobyt v zahraničí pro učitele - 6x

šablona č. 3 - stínování v zahraničí pro učitele - 4x

šablona č. 4 - studijní pobyt v zahraničí pro žáky a učitele - 2x

Informace o vyhlášených výběrových řízeních:

1. výběrové řízení na studijní pobyty v zahraničí - vyhlášení výzvy 4. srpna 2015, uzavření výzvy 24. srpna 2015, oznámení o výsledku na webu MŠMT 22. září 2015,  

Informace na stránkách MŠMT lze nalézt - výzva a výsledek.

2. výběrové řízení na studijní pobyty v zahraničí a stínování pro učitele - vyhlášení výzvy 18. září 2015, uzavření výzvy 5. října 2015, oznámení o výsledku na webu MŠMT 6. listopadu 2015,

Ïnformace na stránkách MŠMT lze nalézt - výzva a výsledek.

3. výběrové řízení na dodávku čteček pro čtenářské dílny - vyhlášení výzvy 15. září 2015, uzavření výzvy 5. října 2015, oznámení o výsledku na webu MŠMT 24. října 2015, 

Informace na stránkách MŠMT lze nalézt - výzva a výsledek.

O projektu se zmínil i týdeník Školství