Rozvíjíme manuální dovednosti našich žáků

Zlaté české ručičky, neboli výzva č. 57, pomůže školám se zkvalitněním praktické výuky. Z financí si budou moci nakoupit například vybavení pracovních dílen. Do projektu jsme se přihlásili, abychom nadále modernizovali vybavení dílen (zařízení a přístroje pro obrábění dřeva, kovu a plastu). Naší prioritou je také navázat na nejpokrokovější trendy v oblasti polytechnické výchovy, a to především prostřednictvím stavebnic MERKUR.

V rámci výzvy budeme realizovat pouze šablonu č. 1 - vybavení školních dílen. 

Realizaci bude založena na několikaměsíčním odzkoušení výrobní přípravy, výrobních postupů a závěrečného zhodnocení jak ze strany žáků, tak ze strany učitelů.